Bli medlem

Stöd bevarandet av våra gamla kulturskatter – bli medlem i Sveriges Segelfartygsförening

Det är inte bara segelfartygen och dess ägare som har glädje och nytta av föreningen. Föreningen är öppen för alla som stöder målsättningen – ett kulturhistoriskt riktigt bevarande av de seglande f.d. yrkesfartygen.

Som medlem får duSom enskild medlem betalar du 300 kr per år. Du kan också anmäla hela familjen som medlemmar, mot en årsavgift på 400 kr. Som medlemmar räknas då, förutom partner, alla hemmavarande barn under 18 år.

Medlemsavgiften betalas in till postgirokonto nr: 18 65 18 – 7

Ange typ av medlemsskap, namn, adress och telefonnummer. Om familjemedlemsskap tecknas ska registrering ske med namn och födelsenummer på alla i familjen. I samband med betalningen skicka samtliga kontaktuppgifter och datum för inbetalning i ett email till vår kassör med kopia till info@sverigessegelfartygsforening.se.

Välkommen!