Kontakt

Ny postboxadress sedan april 2016:
Sveriges Segelfartygsförbund
Box 8143
104 20 Stockholm

Vi har numera bytt mailadresser till styrelsen och övriga inom SSF : namn@ssfb.se

Ordförande lars.palm@ssfb.se

Vice ordförande
jan.stolt@ssfb.se

Kassör
josefine.hagbarth@ssfb.se

Sekreterare
mikaela.sterner@ssfb.se

Vice sekreterare
leif.lindau@ssfb.se

Styrelseledamöter
annida.gyllenspetz@ssfb.se
ulrika.boden@ssfb.se

Adjungerande styrelseledamot
kerstin.bergstrom@ssfb.se

För kontakt med hela styrelsen:

ssf-styrelse@ssfb.se

Frågor och information till SSF
info@ssfb.se/p>

medlemsgruppen@ssfb.se – Medlemsärenden inom SSF
kulturarvsgruppen@ssfb.se – Kulturarvsärenden inom SSF
behhorighetsgruppen@ssfb.se – Behörighetsärenden inom SSF
utbildningsgruppen@ssfb.se – Utbildningsärende inom SSF