Internationellt

Internationella organisationer

EMH – European Maritime Heritage

Att bevara skutorna och traditionerna kring dessa är inte något som det kämpas för bara i Sverige utan något vi har gemensamt med hela Europa. Mycket av den lagstiftning som berör vår veksamhet bör, eftersom fartyg är så rörliga som de är, vara harmoniserad med övriga länders lagstiftning. Därför är European Maritime Heritage en mycket viktig paraplyorganisation för SSF och våra motsvarande föreningar och organisationer söder, öster och väster om vårt avlånga land.

Läs mer på EMH hemsida


MoU

Den 8e september 2000 skrev representanter för sju nationer på “Memorandum of Understanding on the mutual recognition of certificates for the safe operation of traditional ships in European waters and of certificates of competency for crews on traditional ships” vid ett möte i Wilhelmshaven.

Ladda hem MoU-texten (pdf, 16 kB) »

Annex II: Standard upon Safe Operation of Traditional Ships in European Waters and Standards required for Ship Safety Certification (pdf, 51 kB)
Annex II – 2: Safety Management System for the Operation of Traditional Ships. (pdf 83 kB)
Summary of the Statements of the Delegations (pdf, 16 kB)


STI – Sail Training International

Sail Training International grundades 2002 men har sina rötter från Sail Training International Race Committee som redan 1956 höll den första versionen av Tall Ships Races. Läs mer på deras hemsida: www.sailtraininginternational.org

“Here at Sail Training International our purpose is the development and education of young people through the sail training experience, regardless of nationality, culture, religion, gender or social background. We are a registered charity (not-for-profit organisation) and have worldwide membership and activities.”


STA – Sail Training Association Sweden

Sail Training Association of Sweden, förkortat STAS, är en nationell organisation till den internationella moderorganisationen Sail Training International (STI).

Föreningen grundades 1998 och har som uppgift att bland annat sprida information om möjligheter för ungdomar att segla ombord i svenska segelfartyg, organisera deltagande i The Tall Ships Races (TSR) för svenska fartyg och koordinera ansökningar från svenska städer som önskar vara värdhamn under TSR.
Läs mer på www.sta-sweden.se


TS – Traeskibs sammenslutningen

Danmarks motsvarighet till SSF.
Se mer på www.ts-skib.dk

Förbundet KYSTEN

SSF’s Norska utbytespartner i frågor rörande kustkultur och fartygsbevarande.
Se mer om förbundet på www.kysten.no


Nordisk Kustkultur

“Vi er et nordisk nettverk som arbeider for vern og bruk av Nordens maritime kulturarv.” Se mer under evenemang eller på nätverkets egna hemsida www.nordiskkustkultur.com/


Nordisk Seglats

En regatta som annordnas varje år mellan nordiska segelfartyg på Skagerrak och Kattegatt:

“Nordisk Seilas er en seilas som arrangeres hvert år i begynnelsen av juli. Vi seiler over Skagerrak og Kattegat for å besøke en havn i Danmark, en i Sverige og en i Norge.”

Läs mer på www.nordisksejlads.com