Sektioner

Beckholmens Dockförening – BDF

Beckholmen är en holme belägen mitt i centrala Stockholm där det byggts och reparerats fartyg i många hundra år.

Beckholmens dockförening, som bildades 1987, är en sektion inom SSF. Förutom västra dockan förfogar man över den gamla stöttboden som nu är totalt renoverad. Här inryms timmermansverkstad, segelmakarloft, personalutrymmen och förråd.

Omfattande renoveringar har utförts under 25 år. Totalt har närmare 900 fartyg torrsatts under perioden 1987-2011.

De enskilda fartygsägarna ansvarar för arbetet och ekonomin i varje fartygsprojekt. Föreningen står dock för billiga basresurser, uppmuntran och stöd.

Gå till föreningens hemsida: beckholmen.se

Kontakt
Varvschefen
varvschefen@beckholmen.se
Tfn: 0733 – 16 82 91
Sekreterare
info@beckholmen.se
Mer info om BDF Styrelse

Västkustskutorna

Föreningen Västkustskutorna, tidigare kallad Västkustskutornas samrådsgrupp, är en ideel förening som bevakar gemensamma intressen för segelskutorna på Västkusten. Exempelvis, säkerhetsfrågor, erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviter osv. Föreningen arrangerar varje år Skutträffen vilken hålls första helgen i oktober.

“Föreningen Västkustskutorna har till ändamål att främja bruket av traditionella seglefartyg från Västra Götaland samt ungdomars fostran i dessa fartyg”

Gå till föreningens hemsida: vastkustskutorna.se

Postadress:
c/o Annika Karlsson
Huldas väg 2
444 61 Stora Höga
Mail: info@vastkustskutorna.se
Mer info om Västkustskutornas styrelse

SSF Luleå

SSF Luleå bildades våren 1997 i Luleå och har till uppgift att främja segling med segelskutor som gått i yrkesfart, antingen som fiske- frakt och tjänstefartyg. Sektionen dokumenterar också den tidigare skutkulturen.

För närvarande har sektionen drygt 40 medlemmar som arbetar för att Luleå blir en attraktiv destination för seglande fartyg. Lulesektionen har f n ingen egen skuta, men diskussioner och planering pågår.

Sommaren 1999 gästades vi av galeasen Sarpen från Simrimshamn och sommaren 2002 av skonerten Constantia från Solna, vilka bägge genomförde dagsseglingar i skärgården med Luleåbor. Sommaren 2002 besöktes Luleå av sex segelfartyg, varav två utländska.

Galeasen Shamrock från Skeppsholmsstiftelsen har genom åren varit en trogen Luleåbesökare genom förre skepparen Holger Rehnberg. Sommaren 2008 besöktes Luleå av fregatten och Ostindiefararen Götheborg III som besågs av en 10 000- hövdad skara. I Luleå seglar sedan några år en privatägd kutter, nämligen Nordhav, som tidigare korsat Atlanten två gånger.

Kontakta SSF sektion Luleå
E-post: ssf.lulea@gmail.com

Ordförande
Anders Dahl

Häggvägen 2, 954 41 Sunderbyn
Tfn: 070-323 03 77
E-post: anders.dahl@sjofartsverket.se

Sekreterare
Gunilla Wendsjö

Skurholmsvägen 71, 974 33 Luleå
Tfn 0920 – 6 78 12, 070- 319 50 15
e-post gu.we@tele2.se